Duy-ar ve Isparta Ses İşitme firmaları için ortak olarak hazırlamış olduğumuz ispartaisitmecihazi.com ile firmalara ait her iki siteyi de tek yerden tanıtmayı amaçladık.